Wordt methanol het boegbeeld van een CO2 neutrale scheepvaart?


lezing/film – van 15:00 u. tot 16:00 u. – Goudstraat, zaal 9.9 Einsteinium
Voor: volwassenen

Een Pecha Kucha is een presentatie van 20x20 seconden. Wetenschap kort en to the point! Jeroen Dierickx neemt jullie gedurende 6 minuten en 40 seconden mee in de wondere wereld van de CO2 neutrale scheepvaart. Bovendien kom je tijdens andere pecha kucha's in deze sessie ook nog meer te weten over landmeten, taalverwerving bij kleuters en zoveel meer!

De scheepvaart is verantwoordelijk voor 2% van de door mensen uitgestoten broeikasgassen. Deze sector zal minstens verdubbelen in de komende 30 jaar omdat het de meest energie-efficiënte manier is voor goederentransport. Momenteel stoken schepen zeer vervuilende heavy fuel oils en bij de voorziene groei wordt deze vervuiling problematisch. Een veelbelovende oplossing ligt in scheepsmotoren die op methanol draaien. Ze zijn even krachtig en performant maar stoten geen fijn stof uit en veel minder broeikasgassen. Hierdoor helpen ze de strijd aanbinden tegen de opwarming van de aarde.

Door: Jeroen Dierickx, UGent