Gedraag jij je anders bij een virtueel publiek?


experimentenmarkt – van 14:00 u. tot 17:00 u. – Goudstraat, zaal 9.5 Americium
Voor: volwassenen, gezinnen

Mensen gedragen zich anders wanneer ze omringd zijn door een publiek dan wanneer ze alleen zijn. Dit effect uit de sociale psychologie heet dit het sociale facilitatie of “audience effect”. In het bijzijn van anderen gaat men namelijk beter presteren op eenvoudige en reeds ingestudeerde taken, terwijl men net slechter zal presteren op complexe of nieuwe taken. Tot nu toe werd dit fenomeen telkens onderzocht door gebruik te maken van een ‘echt’ publiek. Maar wat als je publiek virtueel is? In dit experiment onderzoeken we of het audience effect er ook is in een virtual reality omgeving.

Daarbij vragen we jou om zo snel en accuraat mogelijk een bepaalde motorische taak uit te voeren. Aangezien jij rationeel “weet” dat het geprojecteerde publiek eigenlijk niet bestaat, is de vraag of het effect nog zal optreden. Pas jij je gedrag aan als je eigenlijk slechts ‘bekeken wordt’ door een video-opname?

Indien dit het geval blijkt te zijn, kan vervolgonderzoek nagaan waaraan een virtueel publiek moet voldoen om het effect in stand te houden. Wat gebeurt er als het publiek niet bestaat uit mensen maar uit virtuele avatars of robots? Welke soort taken zijn vooral gevoelig voor een virtueel audience effect? Hoe kunnen we deze resultaten vertalen naar een toegepaste context?

Imec-mict-UGent onderzoekt de relatie tussen mens en technologie en ontwikkelt betrouwbare en valide methoden om deze relatie in kaart te brengen. Een uitdaging voor onderzoek naar “human-computer interactions” in een academisch lab is het creëren van een realistische en natuurlijke omgeving waardoor de participant zich meer gedraagt zoals in het echte leven buiten het lab. Deze shift van human-computer interactions (HCI) naar human-computer context interactions (HCCI) is cruciaal om naast fundamentele vragen ook concrete toepassingen te kunnen bestuderen. Daarom gaan we in deze onderzoekslijn na of virtual reality hierbij een rol kan spelen. Door het gebruik van panoramische videobeelden (360°) kunnen we een context creëren waarin mens-technologie relaties kunnen bestudeerd worden.

Door: Klaas Bombeke, UGent, IMEC, MICT