Help! Ik ben aangesteld als bewindvoerder over mijn demente vader


workshop – van 10:00 u. tot 11:15 u. – Minnemeers, Zaal 7.8 Platina
Voor: volwassenen

Het is voor sommige meerderjarige personen niet meer mogelijk om zelf beslissingen te nemen omtrent hun vermogen, soms zelfs omtrent hun persoon. In dat geval wordt door de Vrederechter een bewindvoerder aangesteld. Dit kan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris zijn, maar heel vaak wil de beschermde persoon liever iemand uit de eigen familie, uit de eigen vriendenkring die hem moet bijstaan bij het nemen van bepaalde beslissingen. Wat komt er daar allemaal bij kijken… Tips en tricks voor de niet-professionele bewindvoerder. 

Door: Fréderic Vandenbussche, Vakgroep Recht, HoGent


Terug naar overzicht